Langerud Nedre
 

JULETRÆR - SALG - SELVHOGST
JULENEK

Åpningstider 2019:
F.o.m fredag 13. desember t.o.m mandag 23. desember

Mandag - fredag kl, 15.00 - 19.00
lørdag - søndag kl. 10.00 - 19.00
(Store deler av juletrefeltet er lyssatt)

Bålkos på følgende dager:
Lørdag 14. desember og søndag 15. desember.
Lørdag 21. desember og søndag 22. desember.

Langerud Søndre
Ringeriksveien 237, 3300 Hokksund
Ta kontakt:
Telefon: 90509170
E-post:   E-post

juletre

Gården startet julen 2004 med selvhogst/salg av juletrær. Selvhogst skjer på 2 tilplantede jorder like ved tunet. Store deler av feltet er lyssatt.

Utvalget er norsk gran spesielt avlet fram til juletrær. Sorten heter Stein. Fra og med julen 2008 har gården også fjelledelgran.

Betaling: kontant, VIPPS og kort